KLACHTENPROCEDURE

Informatie verstrekking Wkkgz voor cliënten
Met ingang van 1 januari 2017 moeten alle zorgverleners in Nederland voldoen aan eisen die in het kader van de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (Wkkgz) worden gesteld. Ook Skill’ness voldoet aan deze eisen. Skill’ness is bij Klachtenportaal Zorg aangesloten.

Klachtenportaal Zorg
Klachtenportaal Zorg bestaat uit een onafhankelijk, ervaren en deskundig team van klachtenfunctionarissen. Zij helpen een klacht af te ronden met wederzijds begrip. In meer dan 90% van de zaken die wij behandelen, wordt de klacht voor beide partijen naar tevredenheid afgehandeld.

Klachtenportaal Zorg verzorgt de klachten en geschillenregeling voor zowel kleinschalige zorgaanbieders als voor zzp’ers in de zorg. Bij iedere klachtenprocedure ondersteunt Klachtenportaal Zorg in het komen tot een oplossing door te adviseren, mee te denken, te bemiddelen of een oordeel te geven. Zodat u zich weer snel kunt richten op waar u voor staat: goede zorg leveren.

Klachtenfunctionaris
Het kan voorkomen dat een cliënt een klacht heeft over de geboden zorg van zorgbureau Skill’ness. De voorkeur van Skill’ness gaat er naar uit dat deze klacht rechtstreeks met desbetreffende persoon of met het bedrijf besproken wordt. Mocht om welke reden dan ook dit voor de cliënt niet bevredigend zijn, dan biedt Skill’ness de cliënt aan om gebruik te maken van een onafhankelijke klachtenfunctionaris.

Geschilleninstantie
Belangrijker dan de bemiddeling van de klachtenfunctionaris is de inzet, het nemen van verantwoordelijkheden, het vermogen van de zorgaanbieder een klacht op te lossen (met ondersteuning van de klachtenfunctionaris). Bovendien staat het de cliënt vrij – indien de bemiddeling van de klachtenfunctionaris niet tot het door de cliënt gewenste resultaat leidt – zich te wenden tot de onafhankelijke en door het ministerie van VWS erkende geschilleninstantie van Klachtenportaal Zorg. Dit kan alleen na het doorlopen van het eerste traject en na het oordeel van de zorgaanbieder.

Contact
Het klachtenreglement van Klachtenportaal Zorg, dat als basis voor de klachtenprocedure van Skill’ness zal gelden vind je op de website van Skill’ness. De erkende geschillenregeling van Klachtenportaal Zorg zal de cliënt in de voorkomende gevallen door de onafhankelijke klachtenfunctionaris worden aangereikt.

Stappenplan

 

1. Een klachtenreglement
Het kan voorkomen dat de cliënt van onze zorgbureau een klacht heeft over de geboden zorg. Voorkeur van Skill’ness gaat uit naar dat de klacht rechtstreeks met desbetreffende persoon of bedrijf besproken wordt. Dit wordt gedaan om te kijken of beide partijen middels een gesprek er samen uit kunnen komen.

2. Een klachtenfunctionaris
Mocht de cliënt om welke reden dan ook bovenstaande niet prettig vinden of er op deze manier niet uitkomen, dan biedt Skill’ness je aan om gebruik te maken van een onafhankelijke klachtenfunctionaris. De klacht dient ook schriftelijk bij Skill’ness ingediend te worden. De cliënt kan terecht bij Klachtenportaal Zorg. De klacht moet via volgende link ingediend worden: https://klachtenportaalzorg.nl/klacht-indienen-klachtenportaal-zorg/

Zodra zij de klacht hebben ontvangen (per e-mail of per post), neemt een van hun onafhankelijke en ervaren klachtenfunctionarissen contact met je op. Er zijn voor de cliënt geen kosten hieraan verbonden.

De klachtenfunctionaris onderzoekt de daadwerkelijke klacht en de gewenste oplossing. KPZ vindt persoonlijk contact vanzelfsprekend, daarom komen zij naar je, als je dat wenst. Door zorgvuldig en onpartijdig te luisteren en de verschillende perspectieven goed te vertalen, voel je je weer echt gehoord. De rol van de klachtenfunctionaris is die van bemiddelaar. Hij of zij overlegt dus ook met de zorgaanbieder. Als je uiteindelijk samen met de klachtenfunctionaris en de zorgaanbieder om tafel gaat, ligt de oplossing vaak al binnen handbereik.

Aanvullende informatie over de klachtenprocedure en werkwijze vind je hier: 

3. Een geschilleninstantie

Als de bemiddeling via de onafhankelijke klachtenfunctionaris niet helpt of niet bevredigend is, dan kan de cliënt de stap maken naar de geschillencommissie. Je mag dan je klacht voorleggen aan de erkende geschillencommissie van KPZ. De erkende geschillencommissie neemt het oordeel van de zorgaanbieder mee in de behandeling. De geschillencommissie onderzoekt de situatie, doet een bindende uitspraak waar beiden partijen zich aan moeten houden, en kent eventueel een schadevergoeding toe.

Klachtenjaarverslag 2021

Contact Us

Laat een bericht achter en we nemen z.s.m. contact met je op.