Privacy Statement

Skill’ness – Versie 1 februari 2022

Algemeen

Op deze pagina laten we je weten welke gegevens we verzamelen als je onze website gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee je gebruikservaring verbeteren.

Voor meer informatie over het Privacy Beleid van Skill’ness zie:
https://skillness.nl/download/PrivacyBeleidSkillness2022.pdf

Dit Privacy Beleid is van toepassing op de diensten van Skill’ness. Door gebruik te maken van deze website geef je aan ons privacy beleid te accepteren.

Persoonsgegevens

Als persoonsgegevens gelden gegevens die kunnen worden gebruikt om uw identiteit te achterhalen. Wij maken daarbij onderscheid tussen persoonsgegevens die u actief aan ons verstrekt en persoonsgegevens die – om technische redenen – automatisch aan ons worden doorgegeven door gebruik van cookies (zie onder). Onze website gebruikt geen tracking cookies om gegevens te verzamelen, wel tijdelijke cookies voor weergave.

Wanneer jij je aanmeldt voor een van onze diensten vragen we je om (digitaal) persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om ons werk te kunnen doen voor jou, zoals met je overeengekomen op basis van de tussen ons gesloten overeenkomst of je website gebruik.
Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken. Je bent niet verplicht om je persoonsgegevens vrij te geven, maar wij maken je erop attent dat het verlenen van bepaalde diensten onmogelijk wordt wanneer je de verwerking van persoonsgegevens weigert.

Communicatie

Wanneer je mailt of andere berichten naar ons stuurt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Dit maakt het mogelijk je vragen te verwerken en je verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

De persoonsgegevens die wij van je verwerken, worden uitsluitend gebruikt voor de volgende doeleinden:

  • voor het verrichten van de aangeboden diensten
  • om met je in contact te kunnen treden
  • het analyseren en verbeteren van onze dienstverlening
  • het verzorgen en verbeteren van onze website
  • het verrichten van marktonderzoek ten behoeve van ons bedrijf
  • de levering en facturatie van door jou bestelde/afgenomen producten of diensten

We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacybeleid, tenzij we van tevoren je toestemming hebben verkregen.

Voor meer informatie over het Privacy Beleid van Skill’ness en de verweking van je persoonsgegevens zie: https://skillness.nl/download/PrivacyBeleidSkillness2022.pdf


Social media

Op onze website zijn buttons opgenomen van Social Media. Deze werken door middel van stukjes code die van hen zelf afkomstig zijn. Door middel van deze code worden cookies geplaatst die door deze bedrijven uitgelezen kunnen worden. Voor de cookies, die de social media partijen plaatsen en de mogelijke data die zij hiermee verzamelen, verwijzen wij naar de verklaringen die deze partijen op hun eigen websites daarover geven (bijv. Facebook, Instagram, Linkedin). Let op dat deze verklaringen regelmatig kunnen wijzigen.


Disclaimer

Via onze website en social media kanalen wordt informatie verstrekt over ons bedrijf of over inhoudelijke onderwerpen of onze diensten/producten. Dergelijke openbaar toegankelijke informatie is niet bedoeld als advies in concrete situaties, hoezeer wij onze informatie ook zorgvuldig opstellen. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor de onjuistheid en onvolledigheid van de aangeboden informatie op deze website en onze social media kanalen.
Verwijzingen naar andere websites of informatiebronnen die niet door ons worden onderhouden zijn puur informatief bedoeld. Wij kunnen niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten en/of diensten die daarop worden aangeboden.

Vragen en feedback

We controleren regelmatig of we aan dit privacy beleid voldoen.
Als je vragen hebt over dit privacy beleid, kun je contact met ons opnemen: info@skillness.nl

Contact Us

Laat een bericht achter en we nemen z.s.m. contact met je op.